Fiskeregler för Orkla & Gaula – 2016

I korthet gäller följande regler för Orkla, men dessa kan ändras med kort varsel (beroende på fiskesituation/vattenstånd mm) och de aktuella och detaljerade reglerna finns på www.orklaguide.com.

Säsong: 1. juni – 31. augusti

Fredningar: (ej tillåtet att göra uttag):
All lax över 100 cm
Honlax från 18. juni
Havsöring

Kvoter:
Dygnskvot 1 lax
Veckokvot 2 lax
Säsongskvot 4 lax, varav max 1 kan vara mellan 80 – 100 cm


Regler för Gaula gäller enligt följande, men dessa kan ändras med kort varsel (beroende på fiskesituation/vattenstånd mm) och de aktuella och detaljerade reglerna finns på www.gaula.no.

Säsong: 1. juni – 31. augusti

Fredningar: (ej tillåtet att göra uttag):
Honlax från 1. juli
Havsöring

Kvoter:
Dygnskvot 1 lax
Veckokvot 2 lax
Säsongskvot 4 lax, varav max 1 kan vara över 80 cm