Tivoli

Liholen_1_MINTivoli är den nedersta av fyra pooler i den klassiska Ljøkjel/Vormstad-sträckan. Detta är en fantastiskt produktiv sträcka, och under 2015 togs här 192 laxar (tillsammans på de fyra poolerna).
Eftersom sträckan ligger nedanför Svorkmo i de nedre delarna av Orkla, har man allt som oftast en något högre vattenföring än områdena ovanför.
Liholen_2_MINTivoli är en bred och ganska långsamtflytande sträcka med storstening botten. Här är älven ganska bred och vid en snabb blick kan poolen kännas karaktärslös, men det är precis tvärtom. 
Efter den lite snabbare ingångsströmmen längs västra sidan med de stora stenbumlingarna, gör djuprännan en sväng över till andra sidan då den möter en grundrygg mitt i poolen, Här stannar det ofta fisk framför denna och de brukar även visa sig här ofta.
Sedan fortsätter djuprännan på den östra sidan (grusvägssidan), men kan även nås genom att vada ut lite från västra stranden. (vada försiktigt, då stenarna är mycket hala och strömmen kan vara tung) Liholen_3_MIN
Under ytan, strax innan det blir grundare mot nacken gömmer sig ett stenparti och detta är en säker ståndplats. Dessa stenar ligger lite djupare och kan vara svåra att upptäcka vid högre vattenstånd, men tittar du noga ser du lite ändringar i strömvirvlarnas form efter dessa. Du kan nå platsen från båda sidor med lite längre kast.
Nacken ut från poolen kan kännas något grund, men låt dig inte luras, för här står det ofta fisk i grundare och snabbare vatten än man tror är möjligt.
Går man längst ned på nacken från västra sidan (landsvägssidan), så finns det några djupare höljor och här gillar framförallt grilsen att stanna en stund.
Vid högt vatten kan djuprännan fiskas med olika typer av sjunklinor, för att komma ned och för att få ned hastigheten på flugan något.
Tivoli är ca 500 meter och fisket är från båda sidor av älven.