Blokkum

Blokkum är beläget ett par kilometer norr om Storås. Valdet är c:a 400m långt och fiskas från älvens västra sida. 

Valdets översta del består av en snabb inloppsström  som övergår från en relativt grund del och blir till ett djupare parti med stora stenar och ett fint djup som går in mot våran älvkant.

Mittendelen av valdet består av ett bredare och Lugnare parti.  Detta parti är blir giftigt vid högvatten då fisken ställer sig i denna del av poolen.

Vindskyddet är även beläget här.

Nedre partiet  består av en utlopps ström som är grundare än överdelen på valdet. Men det finns gott om platser för laxen att ställa sig på här.