Tivoli

Tivoli är en bred och ganska långsamtflytande sträcka med storstenig botten. Här är älven ganska bred och vid en snabb blick kan poolen kännas karaktärslös, men det är precis tvärtom. Efter den lite snabbare ingångsströmmen längs västra sidan med de stora stenbumlingarna gör djuprännan en sväng över till andra sidan då den möter en grundrygg mitt i poolen. Här stannar det ofta fisk och de brukar även visa sig här ofta. Sedan fortsätter djuprännan på den östra sidan (grusvägssidan) men kan även nås genom att vada ut lite från västra stranden. Vada försiktigt då stenarna kan vara hala och strömmen är tung. Under ytan, strax innan det blir grundare mot nacken, gömmer sig ett stenparti och detta är en säker ståndplats. Dessa stenar ligger lite djupare och kan vara svåra att upptäcka vid lite högre vattenstånd, men tittar du noga ser du lite ändringar i strömvirvlarnas form efter dessa. Du kan nå platsen från båda sidor med lite längre kast. Nacken ut från poolen kan kännas något grund, men låt dig inte luras, för här står det ofta fisk i grundare och snabbare vatten än man tror är möjligt. Längst ned i den långa forsen efter nacken så finns några djupare höljor och här gillar laxen att stanna en stund. Vid högt vatten kan djuprännan fiskas med olika typer av sjunklinor för att komma djupare och för att få ned hastigheten på flugan något. Tivoli är ca 500 meter lång och fisket är från båda sidor av älven.