Finnhølen

Finnhølen är den andra av fyra pooler i den klassiska Ljøkjel/Vormstad-sträckan. Detta är en fantastiskt produktiv sträcka, och under 2015 togs här 192 laxar (tillsammans på de fyra poolerna).
Eftersom sträckan ligger nedanför Svorkmo i de nedre delarna av Orkla, har man allt som oftast en något högre vattenföring än områdena ovanför

Finnhølen är en klassisk pool med en riktigt djup høl och en utforming, som gör att den fiskar bra på alla vattenstånd. Kanske allra bäst på normalvatten och högt vatten. Vadning för att komma i position är viktigt och det gäller att hitta landtungorna man kan gå ut på. Finnhølen är ca 500 meter och fisket är från båda sidor av älven.