Lihølen


Lihølen är den översta av fyra pooler i den klassiska Ljøkjel/Vormstad-sträckan. Detta är en fantastiskt produktiv sträcka, och under 2015 togs här 192 laxar (tillsammans på de fyra poolerna).
Eftersom sträckan ligger nedanför Svorkmo i de nedre delarna av Orkla, har man allt som oftast en något högre vattenföring än områdena ovanför.

Lihølen är en stenig sträcka med ganska snabbt vatten, som fiskar bäst vid riktigt låg vattenföring. Nacken nedanför vindskyddet är en säker plats och här stannar fisken ofta till efter att ha passerat den strida och tunga forsen. Vid högre vattenstånd bildas det fickor med längsammare vatten efter kanterna och det är här man hittar laxen. Framför allt kanske den västra sidan (huvudvägssidan) ger bästa möjligheterna till fiske vid högvatten, även om det kan vara svårt att ta sig fram här och även kastandet blir en utmaning.

Vill man fiska de snabbare delarna av poolen är olika typer av sjunklinor att föredra, för att få ned hastigheten på flugan något. Lihølen är ca 500 meter och fisket är från båda sidor av älven.