LjøkjelshølenLjøkjelshølen är den tredje av fyra pooler i den klassiska Ljøkjel/Vormstad-sträckan. Detta är en fantastiskt produktiv sträcka, och under 2015 togs här 192 laxar (tillsammans på de fyra poolerna).
Eftersom sträckan ligger nedanför Svorkmo i de nedre delarna av Orkla, har man allt som oftast en något högre vattenföring än områdena ovanför.

Ljøkjelshølen är en fin pool med en riktigt djup høl och den fiskar bra på alla vattenstånd och från båda sidor av älven. Den  fiskar bra på alla vattenstånd. Poolen har en djupkant på den västra sidan (huvudvägssidan) med de bästa ståndplatserna de översta 100 meterna och de nedersta 75 meterna. Ljøkjelshølen är ca 500 meter och fisket är från båda sidor av älven.