Øvre Valdum

Øvre Valdum eller "Junction", som den även kallas av fiskarna, är en fantastiskt produktiv pool i Lundamo. Här rinner Lundamo Sokna ihop med Gaula och detta är en pool som genom åren bjudit på många storlaxar.

Då sträckan ligger nedanför Gaulfoss, har man ett stabilare fiske genom hela säsongen och även ett mycket bättre flöde än de övre delarna av Gaula vid perioder av lågvatten i älven

Øvre Valdum är en ganska djup pool med ett fint drag igenom hela sträckan vid normalvatten. Överst i poolen kommer en snabb och djup huvudström in längs bortre sidan och här hittar man lax, som är på väg upp i systemet. Sedan är det många intressanta storstenar att fiska runt på vägen nedåt tills man kommer till mitten av poolen där strömmen möter en grundrygg och viker av mot vår sida. Här finns en riktigt intressant ståndplats mitt i poolen där det ofta står fisk parkerad ett tag.

Øvre Valdum fiskar bra på alla vattenstånd, men är helt fantastisk vid höga flöden. Då flyttas fokus till de mittre och nedre delarna av poolen. Nu hittar man lax alldeles intill vår egen sida och ända ned till nedre gränsen.
Øvre Valdum fiskar kanske allra bäst på normalvatten och högt vatten. Øvre Valdum är ca 550 meter på östra sidan (vindskyddssidan) och ca 300 meter på västra sidan (grusvägssidan). Det mesta av fisket sker dock från östra sidan eftersom man vid lägre vattenflöden enkelt täcker de intressanta delarna härifrån och vid högt vatten kommer fisken att finnas mycket nära stranden på denna sida och den andra sidan har snabbt och tungt vatten.